Vandaag lanceert Santander Consumer Bank in België haar eerste online spaarboekjes, met een aantrekkelijke interestvoet.

Vandaag lanceert Santander Consumer Bank haar nieuw online spaarplatform via www.santanderconsumerbank.be. Dit platform streeft ernaar om klanten een aantrekkelijkere interestvoet op hun ingelegde spaargelden te bieden én hen daarbij ook een positieve ervaring te bezorgen via een eenvoudig, volledig online proces om een rekening te openen.

Strategie

Met dit nieuwe platform komt Santander Consumer Bank niet alleen voor het eerst op de Belgische spaarmarkt. Ze creëert op deze manier ook de mogelijkheid voor klanten om een redelijk rendement te verkrijgen op hun spaargelden door hen een interestvoet te bieden. Volgens www.spaargids.be behoort deze tot de beste van de Belgische markt voor het sparen zonder voorwaarden.

De voordelen
Santander Consumer Bank biedt bij de start twee spaarproducten aan, beide gereglementeerde spaarrekeningen van onbepaalde duur:

  • Het Vision-spaarboekje richt zich op een spaarhorizon van minder dan 12 maanden en biedt een maximale flexibiliteit. Deze rekening biedt een basisrente van 0,25% en een getrouwheidspremie van 0,10%.
  • De spaarrekening Vision+ beloont klanten die op een langere termijn, van minstens 12 maanden, sparen. Vision+ levert een basisrente op van 0,15% en een getrouwheidspremie van 0,35%.

De rentes van de spaarrekeningen zijn uitgedrukt op jaarbasis en kunnen op ieder moment aangepast worden. Deze aanpassingen worden tijdig via e-mail meegedeeld aan de klanten. De geldende rentetarieven zijn op ieder moment raadpleegbaar op de website van Santander Consumer Bank. Potentiële klanten wordt gevraagd om de essentiële spaardersinformatie van respectievelijk Vision en Vision+ te raadplegen op www.santanderconsumerbank.be voor ze een spaarrekening openen.

Klant worden bij Santander Consumer Bank is heel eenvoudig: met een eID kan men in slechts twee minuten gemakkelijk een online spaarrekening openen, zonder dat er papierwerk aan te pas komt. Heeft de klant geen eID, dan is een manuele procedure ook mogelijk. Vanaf het moment dat de spaarrekening geactiveerd is, kunnen klanten via de ‘Mijn rekeningen’ webapplicatie hun saldo controleren en geld overschrijven naar hun zichtrekening.

Santander Consumer Bank is een Belgische bank. Het spaargeld van de klanten valt onder de bescherming van de Belgische depositogarantie tot 100.000 euro per spaarder. In geval van faillissement of risico op faillissement loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling.

De rekeningen zijn uitsluitend beschikbaar op de website van Santander Consumer Bank en worden volledig kosteloos aangeboden. Er is geen enkele verplichting om een andere rekening te openen of een ander product aan te kopen. Klanten kunnen zonder enige limiet of beperking sparen.

Vision en Vision+ zijn gereglementeerde spaarrekeningen die genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing ten belope van 1.880 euro per persoon. Op het deel interesten boven het vrijgestelde bedrag is een roerende voorheffing van 15% verschuldigd.

Santander Consumer Bank beschikt over een bemiddelingsdienst. Voor eventuele klachten kunnen klanten een e-mail sturen naar klachten@santanderconsumerbank.be. Of ze kunnen ook steeds terecht bij de bemiddelingsdienst: Ombudsman@Ombudsfin.be.

Het Belgische recht is van toepassing op de spaarrekeningen. Alle informatie over de producten kan worden geraadpleegd op www.santanderconsumerbank.be.

Contacteer ons
Over Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank maakt deel uit van de divisie Santander Consumer Finance, een Europees marktleider in de consumentenfinancieringssector, die volledig eigendom is van de Santander Group, een van ’s werelds grootste financiële groepen.

Santander Group

Banco Santander (SAN SM, STD VS, BNC LN) is een toonaangevende retail- en handelsbank, opgericht in 1857 en met het hoofdkantoor in Spanje. Het heeft een betekenisvolle aanwezigheid in 10 kernmarkten in Europa en Noord- en Zuid-Amerika en is de grootste bank in de eurozone op basis van marktkapitalisatie. Eind 2018 had Banco Santander EUR 981 miljard aan klantenfondsen (deposito's en beleggingsfondsen), 144 miljoen klanten, 13.000 kantoren en 200.000 werknemers. Banco Santander maakte in 2018 een toerekenbare winst van EUR 7.810 miljoen, een stijging van 18% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Santander Consumer Bank
Nerviërslaan 85, B - 1040 Brussels